Vaardigheidstoetsen brandweer voor 2020 geannuleerd

ABWC Groningen Facebook, bron
Groningen – Het bestuur van het ABWC heeft besloten om alle vaardigheidstoetsen voor 2020 te annuleren. Reden van deze drastische maatregelen zijn de ontwikkelingen rondom de Coronavirus .

We leven op dit moment in bijzondere tijden. Tijden die vragen om bijzondere afwegingen, vaak gevolgd door bijzondere besluiten. We realiseren ons dat velen van jullie druk zijn in de crisisbeheersing. Naast deze belangrijke taak, heb je nog een privésituatie, de brandweer of andere hobby en de Vaardigheidstoetsen ABWC. We wensen iedereen heel veel wijsheid toe in het nemen van allerlei, niet alledaagse, beslissingen. Mocht de ziekte COVID-19 je treffen, of één van je naasten, dan wensen we je van harte beterschap en/of veel sterkte!

 

Het landelijk bestuur van het ABWC is op 19 maart 2020 in een bijzondere vergadering bijeen geweest. We hebben een aantal bijzondere besluiten moeten nemen, gezien de situatie waarin we verkeren.

 

We zijn het seizoen 2020 gestart in het eerste hele weekend in maart 2020. Op zaterdag 7 maart zijn een aantal Vaardigheidstoetsen gehouden. Op dinsdag 10 maart hebben we een eerste bijzonder besluit moeten nemen, onder voorwaarden konden de Vaardigheidstoetsen in het 2e weekend van maart 2020 nog doorgaan. Op donderdag 12 maart hebben we dit besluit alweer moeten herzien en de Vaardigheidstoetsen tot en met 31 maart 2020 moeten annuleren. Op dinsdag 17 maart is vervolgens het besluit genomen om de Vaardigheidstoetsen tot en met 4 april 2020 te annuleren, conform de landelijk richtlijn.

Met dit als achtergrond, de suggesties en adviezen die we hebben gekregen, de ontwikkelingen om ons heen en vooruitkijkend zo ver dit kan, hebben we vandaag besloten om alle Vaardigheidstoetsen voor 2020 verder te annuleren.

Dat betekent dat:

Alle ploegen die hebben ingeschreven voor 2020 worden, automatisch en zonder verdere kosten, opnieuw geplaatst voor het seizoen 2021;
In 2021 gaan we dit seizoen verder op te pakken.

 

Dat betekent dat de uitslagen van de Vaardigheidstoetsen van 7 maart 2020 blijven staan in 2021.
Alle andere Vaardigheidstoetsen organiseren we in 2021 (conform het programma 2020);
We kopiëren de planning van 2020 naar 2021 en gaan in overleg met de organiserende posten;
Ploegen die zich, om welke reden dan ook, terugtrekken voor het seizoen 2021, worden niet gecrediteerd;
In dit najaar (oktober) komt de oproep voor nieuwe ploegen om zich in te schrijven. Deze aanmeldingen verwerken we in de gekopieerde planning;
Ook de landelijke finales kopiëren we naar volgend jaar. De Landelijk Coördinator gaat in gesprek met de organiserende posten van 2020 én die van 2021;
De pilots in de Klassen Brandbestrijding en TS4 worden verzet naar september/oktober 2020.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Dit loopt verder via bestuurslid Lean Remmerde en de beide projectleiders;

 

De provinciaal Coördinatoren gaan in gesprek met de posten die in 2020 zich hebben beschikbaar gesteld voor de organisatie, met de vraag of die posten die zelfde organisatie in 2021 oppakken.

 

Nogmaals, een ingrijpend en bijzonder besluit. We realiseren ons dat er veel voorbereidend werk is gedaan voor het seizoen 2020. Met heel veel respect en waardering hebben we dat geconstateerd en gezien. We zijn echter van mening dat dit op geen andere wijze meer gerepareerd kan worden. We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze keuze. Graag zien we de resultaten van al die inspanningen terug in het seizoen 2021.

 

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die, op welke wijze dan ook, met ons mee heeft geleefd in de achterliggende periode. Alle e-mails, berichten, telefoontjes, enz. hebben we bijzonder gewaardeerd. De betrokkenheid die hieruit blijkt heeft ons bijzonder goed gedaan en heeft er toe geleid dat we dit besluit eenvoudiger konden nemen.

 

Voor nu willen wij ook iedereen oproepen; let een beetje op elkaar! Graag tot volgend jaar!

 

Het bestuur ABWC

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*